Πρόγραμμα. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ελλάδα- Βουλγαρία

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ PROJECT

Veda Slovena

     Veda Slovena πρόκειται για ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο ανάγεται στα προϊστορικά και προχριστιανικά χρόνια. Το τραγούδι αυτό προέρχεται από τις περιοχές της Θράκης και Μακεδονίας και πρώτο αναφέρεται στο βιβλίο του Stefan I. Verkovich (τόμος 1ος Βελιγράδι 1874) 

 

     Ο Stefan I. Verkovich θεωρεί το έργο αυτό ως το αποκορύφωμα της εθνογραφικής και αρχαιολογικής του καριέρας. Τα τραγούδια της περιοχής Chech συνδέονται κυρίως με τον Ορφέα (την γέννηση του Ορφέα) καθώς και στην παράδοση ότι ο Ορφέας παντρεύεται την κόρη του Άραβα Βασιλιά. 

 

     Η συλλογή του Veda Slovena θεωρείτε ως μια σημαντικότατη επιστημονική ανακάλυψη στου κλάδους της Ευρωπαϊκής Εθνογραφίας. Τόσο ευρωπαίοι όσο και Βούλγαροι επιστήμονες είναι ακόμα διχασμένοι σε δύο ομάδες. Οι μεν θεωρούν πως αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας και άλλη ότι διαθέτει αληθή στοιχεία και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.    

 

έκθεση αποστολή