Πρόγραμμα. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ελλάδα- Βουλγαρία

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ PROJECT

Παραδόσεις

     Ένα τραγούδι, ένας χορός, ένας μύθος, μια παράδοση ακόμα και μια τοπική ενδυμασία μπορεί να μας πει πολλά για το παρελθόν, τα πιστεύω και τον τρόπο ζωής των κατοίκων μιας περιοχής. Οι παραδόσεις είναι η ζωντανή ιστορία κάθε κοινότητας ή χωριού.

     Άφθονες παραδόσεις είναι διατηρημένες στην ευρύτερη περιοχή του Chech, σε μια πολύ μικρή γεωγραφική περιοχή. Ο πολιτισμικός πλούτος της περιοχής διατηρείται και σώζεται χάριν στις προσπάθειες των κατοίκων και τους πολιτιστικούς συλλόγους Πλέτενα, Σατόβτσα, Βάκλινοβο, Βαλκόσελ, Σλαστέν Κρίμπουλ και Τουχόσιτά.

 

έκθεση αποστολή