Πρόγραμμα. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ελλάδα- Βουλγαρία

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ PROJECT

Το Έργο
Φιλοσοφία έργου
Η ευημερία μιας περιοχής βασίζεται κυρίως στους ανθρώπους που την κατοικούν. Ο όρος κάτοικοι μιας ορισμένης περιοχής δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους που κατοικούν την συγκεκριμένη περιοχή αλλά έχει μια ευρύτερη έννοια όπως η ιστορία τους, ο πολιτισμός τους, οι φιλοδοξίες τους και ότι δημιουργούν στα πλαίσια της γεωγραφικής περιοχής όπου ζουν. Η γνώση καθώς και η υπερηφάνεια των κατοίκων της περιοχής για την ιστορία και τον πολιτισμό τους είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να δημιουργήσουν στον τόπο τους και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την ευημερία του.        
 
Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι της διασυνοριακή περιοχή του Mesta-Νέστου ποταμού, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να είναι υπερήφανοι για αυτήν και να συμβάλουν με τον τρόπο τους στην διατήρηση της. 
 
Το έργο έχει ως σκοπό την αναβίωση και προστασία του τοπικού πολιτισμού της περιοχής, η οποία θα καταγραφεί και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την διατήρηση της και μεταλαμπάδευση στις επόμενες γενιές.
 
Η ιδέα του έργου βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας κατά την διάρκεια της συλλογής και καταγραφής των πολιτιστικών παραδόσεων. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός αισθήματος οικειότητας, ώστε να καταλάβουν ότι είναι δικό τους και ταυτόχρονα να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω συνέχιση από την τοπική κοινωνία μετά το πέρας του έργου.        
 
Η κοιλάδα του Νέστου Ποταμού και από τις δύο πλευρές των συνόρων Ελλάδας και Βουλγαρίας διαθέτει μοναδικό φυσικό περιβάλλον καθώς και οι άνθρωποι που την κατοικούν είναι και αυτοί μοναδικοί, με σπάνιο Πολιτιστικό και Πολιτισμικό απόθεμα (Μουσική και Χορούς) καθώς και μια ξεχωριστή ιστορική πορεία. 
 
  • αποτελεσμάτων του έργου φυλλάδιο

  • Kλείσιμο εκδήλωσης

αποτελέσματα του προγράμματος

Νέα κοστούμια λαογραφία

μουσικά όργανα

Το ανακαινισμένο σκηνή

Η ανακαινισμένη αίθουσα κοινό